Onvoldoende transportcapaciteit stroom

Wanneer Geesinknorba in 2022 op Bedrijventerrein Nagelerweg in Emmeloord een nieuw bedrijfspand in gebruik neemt, blijkt dat er onvoldoende transportcapaciteit is voor het afnemen van stroom. Hiervoor kan netbeheerder Liander de eerste jaren geen oplossing bieden en daarom klopt Geesinknorba aan bij BV Noordoostpolder.

Al snel blijkt dat meer bedrijven op Bedrijventerrein Nagelerweg problemen in de energiehuishouding hebben. Soms moeten machines zelfs worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de energie-infrastructuur beschadigd zal raken. Kees van der Sar is op dat moment voorzitter van BV Noordoostpolder en stort zich vol energie op dit vraagstuk.

 

Energiecoöperatie als oplossing

Na gesprekken met diverse organisaties, waaronder Bedrijventerreinaanpak.nl, wordt duidelijk dat een energiecoöperatie een oplossing kan zijn. In deze energiecoöperatie kunnen tekorten en overschotten aan stroom met elkaar verhandeld worden. Helaas verbiedt de Energiewet deze oplossing. Door aanpassingen aan de Energiewet in 2024 zal een energiecoöperatie daarna wel mogelijk zijn. BV Noordoostpolder en de 15 deelnemende bedrijven bundelen hun krachten in Stream Energy en treffen voorbereidingen, zodat de energiecoöperatie meteen van start kan na aanpassing van de Energiewet. Stream Energy heeft financiële steun van de deelnemende bedrijven, Gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland, Rabobank en Horizon.

Werkwijze Stream Energy

Heeft jouw bedrijf op Bedrijventerrein Nagelerweg ook problemen in de energiehuishouding? Meld je aan bij Stream Energy. Je krijgt vervolgens bezoek van iemand van onze partner Bedrijventerreinaanpak.nl (BTA). BTA zal je allerlei vragen stellen, zodat duidelijk wordt waar jij energie voor gebruikt en wanneer en hoe jij wellicht op je energieverbruik kunt besparen. Een meetdienst verwerkt deze informatie in een database en signaleert via een quick scan hoe de piekmomenten in jouw bedrijf kunnen worden gereduceerd, zodat je op korte termijn al gedeeltelijk bent geholpen. Zodra de aanpassing in de Energiewet een feit is, kan Stream Energy de onderling beschikbare energie waar nodig verdelen en afrekenen via ons platform.

 

Energie opslaan in energiehub

Wanneer Stream Energy in de toekomst de beschikking heeft over opslagcapaciteit in de vorm van batterijen, een zogenaamde energiehub, dan kunnen we de opgeslagen energie aan de deelnemers verkopen tegen een gunstig tarief. Wie levert, ontvangt een hogere vergoeding dan bij de standaard energieleveranciers. Wie afneemt, betaalt minder dan bij de huidige leveranciers. Na verloop van tijd willen we energiecoöperatie Stream Energy ook op andere bedrijventerreinen in de Noordoostpolder inzetten.

Werkwijze in het kort

  • Bij te veel of te weinig energie meld je je aan bij Stream Energy

  • Bezoek van partner Bedrijventerreinaanpak.nl

  • Vragenlijst invullen

  • Info verwerken in database

  • Met quick scan piekmomenten in kaart brengen

  • Mogelijkheden voor energiebesparing bekijken

  • Vraag en aanbod energie op elkaar afstemmen

  • Toekomst: energieopslag en verkoop tegen gereduceerd tarief

 

 

stroomnet

Stream Energy

 

Stream Energy opereert vanuit de locatie van BV Noordoostpolder in het Ondernemershuis Noordoostpolder.

 

Bezoekadres
Noordzijde 6a
8302 GL Emmeloord

 

 

DEELNEMENDE BEDRIJVEN