Stream Energy Bedrijventerrein Nagelerweg

 

Bedrijfsleven zorgt voor betere verdeling beschikbare energie

BV Noordoostpolder werkt, in nauwe samenwerking met Oene Venema van Bedrijventerreinaanpak.nl, aan een spectaculair plan dat bedrijven op Bedrijventerrein Nagelerweg op (bijna) alle momenten van de dag van voldoende energie voorziet. Een nog op te richten coöperatie met de naam Stream Energy, moet zorgen voor een betere onderlinge verdeling van de beschikbare energie van de leden/bedrijven. Vijftien grotere bedrijven op dit terrein hebben al aangegeven hier helemaal achter te staan. Gemeente, provincie en Liander ondersteunen dit voorlopersproject. ‘Dit project gaat gewoon slagen’, is dan ook de stellige overtuiging van Kees van der Sar, voorzitter van BV Noordoostpolder. Hij hoopt dat Stream Energy ook op andere bedrijventerreinen kan worden gerealiseerd.

 

Het elektriciteitsnet in de Noordoostpolder is al geruime tijd overbelast. Deze ‘netcongestie’ zorgt met name bij bedrijven voor problemen. Vanuit de ondernemersvereniging BV Noordoostpolder kwam de problematiek van Geesink Norba aan het licht. Zij kunnen door de genoemde netcongestie niet volledig aan de slag in hun nieuwgebouwde locatie aan de Werktuigenweg in Emmeloord. Na inventarisatie van BVN werd duidelijk dat veel meer bedrijven in de Noordoostpolder tegen deze problemen aanlopen.

 

Emmeloorder Oene Venema van Bedrijventerreinaanpak.nl was al tegen vergelijkbare problemen aangelopen op bedrijventerreinen elders. ‘Onderzoek heeft uitgewezen dat op bedrijventerreinen, gedurende de dag, gemiddeld slechts vijftien procent van het gecontracteerde vermogen aan energie wordt gebruikt. Mede omdat het vermogen vooral nodig is voor kortstondige pieken. De oplossing is om meer te sturen op beschikbaarheid van energie en het benutten van overcapaciteit.’

 

De toekomst

De coöperatie Stream Energy zal dit voorjaar worden opgericht. Bedrijven kunnen hun overschot aan energie dan in de coöperatie brengen en doorleveren aan bedrijven die te weinig hebben. De kosten/opbrengsten worden onderling verrekend.

 

Batterij

Een grote batterij kan het project nog eens versnellen. Oene Venema: ‘We hebben met Bedrijventerreinaanpak.nl al geïnventariseerd dat er op Bedrijventerrein Nagelerweg 20.000 vierkante meter onbenutte dakruimte is voor zonnepanelen. Met alleen uitwisselen zou je die ruimte niet volledig kunnen benutten, maar met een batterij wel!’ Kees van de Sar: ‘We hebben financiële steun van gemeente, provincie, de Rabobank én de ondernemers zelf. Daarmee krijgen we de coöperatie sowieso in de benen. Het financieren en beschikbaar krijgen van die grote batterij is een langer traject.’

 

Contact

Wie als ondernemer op Bedrijventerrein Nagelerweg meer van dit project wil weten;

meld je bij Kees van de Sar

06 12 99 81 50

info@stream-energy.nl