Emmeloord - 27-06-2023

 

Op weg naar een nieuwe en slimme verdeling van energie op industrieterrein Nagelerweg te Emmeloord

Als BV Noordoostpolder zijn wij sinds oktober 2022 bezig met een onderzoek tot oprichting van een energiecoöperatie (Stream Energy) op het industrieterrein Nagelerweg.

 

Wij zijn gestart met 5 geïnteresseerde bedrijven en hebben dit inmiddels uitgebreid naar 15 deelnemende bedrijven.

 

Na veel overlegmomenten met de gemeente NOP, de provincie Flevoland en Horizon Flevoland hebben wij, gesteund door de Rabobank, kunnen concluderen dat dit een kansrijk en financieel aantrekkelijk plan is.

 

Bedrijventerreinaanpak.nl heeft een inventarisatie uitgevoerd bij een aantal bedrijven waarbij de energiestromen duidelijk in beeld zijn gebracht. De behoefte en het aanbod van de energie heeft geresulteerd in een blauwdruk waarbij wij duidelijk kunnen zien hoeveel ruimte er nog op het stroomnet aanwezig kan zijn.

 

De deelnemende bedrijven en instanties tekenen een intentieverklaring voor een Green Deal. Daarin staat vermeld wat er moet gebeuren om te komen tot een duurzaam industrieterrein. Gezien de huidige ontwikkelingen op het stroomnet is deze samenwerking onzes inziens noodzakelijk om te voorkomen dat bedrijven in de problemen komen door te weinig energiecapaciteit. Het succes is afhankelijk van het collectief.

 

Wij zijn bezig met de energiecoöperatie Stream Energy op te zetten waarbij ons doel is om van de ca. 170 ondernemers van industrieterrein Nagelerweg minimaal de helft bij deze coöperatie aan te laten sluiten. Door het meewerken van deze bedrijven kunnen wij op dit industrieterrein de netcongestie voorkomen c.q. oplossen. Ook zijn er flinke financiële voordelen te behalen.

 

Om e.e.a. te verduidelijken is er een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 27 juni 2023. Tijdens deze bijeenkomst is de Green Deal gesloten met de deelnemende bedrijven en ondersteunende partijen.

 

Tot slot, wie als ondernemer op industrieterrein Nagelerweg meer van dit project wil weten, meld je bij:

Stream Energy

Kees van der Sar, projectleider

M 06 12 99 81 50
info@stream-energy.nl

Naar overzicht