Rotterdam - 06-06-2024

 

Stream Energy heeft op 6 juni het bedrijf Distro Energy in Rotterdam bezocht. Een bus met ondernemers uit de polder ging opgetogen naar de Maasstad en kwam enthousiast terug. Initiatiefnemer Kees van der Sar vertelt: ‘In de bus was het net een schoolreisje. Er werd gezellig met elkaar gepraat en er hing een goede sfeer. In Rotterdam was het bovendien zeer interessant. Distro Energy heeft een methode ontwikkeld om stroom met meerdere ondernemers te kunnen verdelen en verrekenen. Deze methode kan in de Noordoostpolder ook worden toegepast zodra Stream Energy toestemming krijgt om als energiecorporatie te fungeren.’

 

Distro Energy stroomlijnt energiestromen

Distro Energy is vier jaar geleden opgericht. Het bedrijf is gevestigd in de historische werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), waar veel innovatieve bedrijven, hoogwaardige testfaciliteiten, fieldlabs en techniekonderwijs hun intrek hebben genomen. In het gebouw monitort Distro Energy de energiemeters van 39 bedrijven. Deze bedrijven hebben ook een gezamenlijke meter. Distro Energy heeft van alle bedrijven toestemming om de meters uit te lezen en er berekeningen op los te laten. Het blijkt dat de bedrijven flink op hun energiekosten kunnen besparen door onderling energie te verdelen tegen een onderling afgesproken prijs. Bedrijven die zonnepanelen hebben, profiteren extra, doordat ze hun energieoverschot via Distro Energy kunnen terugleveren aan de collega-bedrijven. De voordelen van de ‘Distro-methode’ zijn: efficiënter gebruik van energie, minder belasting van het energienet en meer continuïteit in de levering van energie en daardoor meer toekomstmogelijkheden voor de bedrijfsvoering.

 

Voor Stream Energy kan Distro Energy een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de netcongestie op Bedrijventerrein Nagelerweg. De nieuwe Energiewet, die waarschijnlijk halverwege 2025 van kracht wordt, is voor Stream Energy een extra stimulans om een samenwerking met Distro Energy verder te onderzoeken. Klik hier (https://www.distroenergy.com/) voor informatie over Distro Energy.

 

Naar overzicht