Emmeloord - 01-05-2024

 

Waarom zou je deelnemen in Stream Energy als er genoeg stroom beschikbaar is voor je bedrijfsvoering en je geen last hebt van netcongestie? Richard van der Zwaag, controller bij Profytodsd Gewasbescherming, legt het uit. ‘Bij onze hoofdvestiging op Revisieweg 3 in Emmeloord speelt het meeste werk zich af buiten de kantoormuren. Onze taak is akkerbouw- en bloemboltelers bezoeken en hen teeltadvies geven, voor alle gewassen. Naast het advies leveren wij gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen, zaden en aanverwante artikelen en verzorgen wij loonwerk. De meeste collega’s zijn dan ook buiten aan het werk met alleen wat licht kantoorwerk. De administratieve en logistieke processen vinden wel op de Revisieweg plaats en daardoor heeft onze vestiging in Emmeloord genoeg aan de huidige aansluiting. Voor onze opslag geldt dat in principe ook, maar doordat er bij calamiteiten een veiligheidssysteem in werking moet treden, is dat een ander verhaal. Dat systeem vraagt dan een hoge piek aan stroom en daar is onze aansluiting ook op berekend. Op dit moment hebben wij geen last van netcongestie, maar we kunnen ons voorstellen dat het in de toekomst ook op ons afkomt en daarom hebben we ons aangesloten bij Stream Energy.’

 

Netcongestie lokaal oplossen

Profytodsd heeft er baat bij dat Bedrijventerrein Nagelerweg goed blijft functioneren en dat is mede een reden om deelnemer in Stream Energy te zijn. ‘Wij leven van de regio. We hebben ook vestigingen buiten de Noordoostpolder. Wellicht kunnen die op termijn ook deelnemen in Stream Energy. Met onze 220 zonnepanelen in Emmeloord wekken we in de zomer meer stroom op dan we gebruiken. In de winter levert het net gelukkig nog voldoende stroom. Op Bedrijventerrein Nagelerweg ligt wel genoeg vermogen voor alle bedrijven, maar het moet anders worden verdeeld. Daarom zijn we blij dat Stream Energy zich hard maakt om als energiecorporatie te mogen functioneren, zodat die de stroom kan verdelen en we het probleem van netcongestie lokaal kunnen oplossen. Binnen Stream Energy wordt ook gesproken over een batterij om opgewekte stroom op te slaan. Ik ben er huiverig voor om samen grote investeringen te doen, want ik ben bang dat we straks technisch worden ingehaald. Ik denk dat de focus nu moet liggen op het kunnen verhandelen van energie met elkaar, waarbij we de prijs stabieler kunnen houden.’

 

Koeler met groene bedrijventerreinen

Richard ziet nog een andere rol voor Stream Energy weggelegd dan alleen als energiecorporatie. ‘Ik zie er heil in dat we via Stream Energy lokaal het probleem van netcongestie kunnen oplossen zonder externe partijen. Bij de bijeenkomsten van Stream Energy hebben we het ook al eens gehad over bedrijventerreinen met uitstraling. Stream Energy kan de kartrekker zijn om bedrijventerreinen groener en aantrekkelijker te maken. Dit kan door steen meer te vervangen door groen. Dat oogt vriendelijker en doordat bomen en planten warmte opnemen, zal het terrein in de zomer koeler worden. Dat scheelt energie, want airco’s en koelers hoeven minder hard te werken. Meer groen is dus iets kleins dat veel verschil kan maken. Stream Energy heeft de intentie uitgesproken zich op termijn ook met dit soort zaken bezig te willen houden en dat juich ik toe.’

 

Naar overzicht