Emmeloord - 05-04-2024

 

Van Staveren ziet het belang om samen op te trekken in Stream Energy. Commercieel directeur Jan Sipke Hulzinga legt uit: ‘Wij leveren brandstoffen en zien bij klanten dat ze lijden onder de netcongestie. Als zij niet kunnen produceren, hebben wij daar indirect ook last van. Bovendien speelt netcongestie ook in ons bedrijf een rol. We zetten al een aantal jaren in op laadpleinen om elektrische voertuigen te laden, zoals in Kampen, Almere en Steenwijk. In Emmeloord zouden we ook graag een laadplein willen aanleggen op bedrijventerrein Nagelerweg, maar dat is nu niet mogelijk. We vinden dat we daarom de handschoen moeten oppakken. Dat zit ook in het DNA van Van Staveren. We doen mee aan Stream Energy om elkaar te helpen. Wat de één over heeft aan stroom kan de ander afnemen. Dat is ook het mooie van de polder: financieel gewin hoeft niet altijd bovenaan te staan.’

 

Energietransitie omarmen

‘Wij zijn energieverkopers. Ik werk al jaren bij Van Staveren. Vroeger noemde ik ons olieboer. Tegenwoordig is onze slogan ‘Van Staveren geeft energie’. Dat kun je op allerlei manieren uitleggen. We leveren brandstoffen, maar kijken ook vooruit naar de energie van de toekomst. Vroeger wilden we al vernieuwen en innoveren, maar toen deden we dat ‘erbij’. De huidige energietransitie kun je er niet meer even ‘bij’ doen. We steken er nu tijd, geld en energie in en hebben een innovatiemanager in dienst. Het is de taak van de innovatiemanager om de organisatie te choqueren en te veranderen, daarna moet die ons enthousiasmeren om innovaties te omarmen. Door de energietransitie te omarmen, krijg je kennis. Door er privé ook mee bezig te gaan, bijvoorbeeld met zonnepanelen of een elektrische auto, ga je het snappen. Zo komen we verder.’

 

Kennis inzetten voor de toekomst

Van Staveren hoopt dat Stream Energy op termijn als energiecorporatie mag gaan opereren, zodat deelnemers de opgewekte stroom met elkaar kunnen verdelen. Stream Energy kan dat principe dan ook uitrollen naar andere bedrijventerreinen. Hoewel Stream Energy die positie nog niet heeft, blijft de organisatie bijeenkomsten organiseren voor de deelnemers. Jan Sipke vindt die meetings zinvol. ‘In de Noordoostpolder zijn weinig dubbele agenda’s. Iedereen geeft openheid van zaken en we leren van elkaar. Kennis is key. Voor ons is die kennis ook belangrijk. Wij zien onze rol veranderen van brandstoffenleverancier naar energieleverancier. Er zijn al tussenvormen met gerecyclede brandstoffen, zoals HVO, die flinke milieuvoordelen hebben. Ik geloof ook in waterstof en synthetische diesels. De komende tien tot vijftien jaar moet de overheid met bedrijven meedenken en ontwikkelingen faciliteren. Als afnemers zijn we kwetsbaar. De netbeheerders hebben een grote vinger in de pap. Als we daardoor de energie niet met elkaar mogen verdelen in een energiecorporatie als Stream Energy, dan houdt dat op. Kennis opdoen, is belangrijk voor de toekomst, zodat we kunnen zoeken naar meerdere oplossingen voor netcongestie en de energietransitie.’

 

Naar overzicht